Welke gegevens verzamelen wij

Kapsalon Sandra Obstfeld neemt uw privacy serieus en beheert en/of verwerkt persoonsgegevens volgens minimaal één van de zes wettelijke grondslagen van verwerking persoonsgegevens. Kapsalon Sandra Obstfeldverwerkt alleen gegevens van haar klanten. Kapsalon Sandra Obstfeld koopt geen persoonsgegevens in bij derde partijen.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken t.b.v. onze service en dienstverlening:

Voor- en achternaam
E-mailadres
Geslacht (dit gebruiken wij om de juiste aanhef te gebruiken in onze communicatie)
Indien door u opgegeven: uw privé- en/of uw zakelijke gegevens m.b.t. contracten, financiële of andere overeenkomsten en diensten.


Met welk doel worden de gegevens verzameld?

Kapsalon Sandra Obstfeld behandelt uw gegevens uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat we ons in alle gevallen houden aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).
Kapsalon Sandra Obstfeld gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
het versturen van nieuwsbrieven en brochures, waarbij we u informeren over ons aanbod
het verstrekken van informatie over producten en/of diensten van Kapsalon Sandra Obstfeld

Met welke partijen werkt HemmenHem samen?
HemmenHem Producties gebruikt geen andere computerprogramma's of -systemen dan mailing via de mail, hierdoor is uw privacy gewaarborgd.

Bewaartermijn
HemmenHem Producties bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Verstrekken gegevens aan derden
Kapsalon Sandra Obstfeld verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de organisatie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Privacy op onze website

Kapsalon Sandra Obstfeld gebruikt op de website geen cookies en maakt geen gebruik van Google Analytics. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van dit recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om misbruik te voorkomen dient u dit verzoek in te dienen door middel van uw e-mail adres dat bij ons bekend is.

Kapsalon Sandra Obstfeld wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Veiligheid

Alleen de directe medewerkers van HemmenHem hebben toegang tot de gegevens. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het idee ontstaat dat dit toch is gebeurd neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..